LUXURY LM-L15

LUXURY LM-L15

  • Model: LM-L15
  • Sản xuất: Lecmax
  • Xuất xứ: Việt Nam/Hàn Quốc

KHỔ KÍCH THƯỚC CỦA TẤM ĐÁ

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN