Onixaa BQ8550

Onixaa BQ8550

KHỔ KÍCH THƯỚC CỦA TẤM ĐÁ

Kích thước tiêu chuẩn (normal size) 144cm x 305cm (119” x 56”)
Kích thước khổ lớn (jumbo size) 165cm x 330cm (129" x 65")
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN
12mm (1/2”)
20mm (3/4”)
30mm (1 1/6”)
CÁC LOẠI BỀ MẶT
Brushed
Honed
Polished

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN