WHITE FUSION BQ8825

WHITE FUSION BQ8825

Sản phẩm đá Vicostone White Fusion độc đáo với những đường vân xám vần vũ, hoà quyện vào nhau tạo thành những vòng xoáy như những con mắt bão cùng hiệu ứng chuyển tiếp nhẹ nhàng và tự nhiên giữa vân và nền đá.

 

 

KHỔ KÍCH THƯỚC CỦA TẤM ĐÁ

KHỔ KÍCH THƯỚC CỦA TẤM ĐÁ

Kích thước tiêu chuẩn (normal size) 144cm x 305cm (119” x 56”)

ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN

12mm (1/2”)

20mm (3/4”)

30mm (1 1/6”)

CÁC LOẠI BỀ MẶT

Polished (đánh bóng)

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN